Mälby Mangold

2005


e. Henriarth Mr Milligan

u. Twyford Meleri


Tillgänlig för avel!


Ägare:


Maud Donatello

mobil 073-5942877

Adelsö